iidh celeste

PUBLICACIONES

Image
Fecha de edición
2009
Disponibilidad
Digital
Número de páginas
292

Birleþmiþ Milletler Ýþkence ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý ya da Aþaðýlayýcý Muamele ya da Cezaya Karþý Sözleþmenin Seçmeli Protokolü

Publicada en 2009

Aralık 2002’de imzalanan Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü, kabul edilemez nitelikteki bu insan hakları ihlalinin ve insanlığa karşı işlenen suçun önlenmesine ilişkin yeni ve gerçekçi bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Enstitüsü ve İsviçre İşkencenin Önlenmesi Derneği için böyle bir yenilikçi ve vazgeçilmez bir uluslararası belgeyi uygulamaya koymayı amaçlayan bu el kitabını birlikte yayınlamak bir onurdur. Toplumlarındaki işkence ve kötü muameleyi önlemeye kendilerini adamış olan ulusal ve bölgesel aktörlere yönelik olan bu el kitabı, Seçmeli Protokolün onaylanması ve hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenecek kampanyada pratik bir araç olarak hizmet etmeyi umut etmektedir. Dünya genelinde alıkonulma mekanlarına düzenli ziyaretlerin yapılması sistemini kuracak olan belge 18 Aralık 2002’de BM Genel Kurulu’nda başarıyla kabul edilmiş olsa da, hızlı bir biçimde uygulamaya konması ve uluslararası düzeyde yürürlüğünün sağlanması yolunda küresel bir kampanya başlatılmış durumdadır. Bu amaçla, İşkencenin Önlenmesi Derneği’nin yanında Amerikalılar Arası İnsan Hakları Enstitüsü de bu materyalin uluslararası toplumda yaygınlaşmasını ısrarla istemektedirler.